HeimKampanjerRåd og informasjon om koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset

Nyttig og oppdatert informasjon finn du også på regjeringa si side Oversikt over nasjonale tiltak (www.regjeringen.no) og Folkehelseinstituttet(fhi.no)

Ikkje fleire positive koronatestar ved Sandnes skule, men ein ny positiv i Masfjordnes-området

Det har vore gjennomført massetesting av alle klassar og tilsette ved Sandnes skule etter ein positiv koronatest tysdag denne veka. Les meir om massetesting

Koronasmitte ved Sandnes skule

Tysdag 14. september fekk kommunen meldt om positiv koronatest hjå ein innbyggjarar som har tilknyting til Sandnes skule. Les meir om smitte ved Sandnes skule

Ingen nye smitta i Masfjordnes-området

Etter at kommunen søndag 5. september fekk meldt om to koronasmitta er det så langt ikkje registrert nye smitta. Les meir om ingen nye smitte på Masfjordnes

To nye smitta meldt 5. september

Søndag 5. september 2021 fekk kommunen meldt positiv koronatest hjå to innbyggjarar som er busette i Masfjordnes-området. Les meir om to nye smitta

Nytt tilfelle av koronasmitte hjå innbyggjar

Laurdag kveld, den 21. august 2021, fekk kommunen meldt positiv koronatest hjå ein innbyggjar i Indrefjorden. Les meir om nytt smittetilfelle

Status torsdag 12. august - ikkje fleire påvist med koronasmitte i Masfjorden kommune dei siste dagane

Det er sidan laurdag 7. august ikkje påvist fleire med koronasmitte i Masfjorden kommune. Les meir om smittestatus 12. august

To nye smitta i helga
Nytt tilfelle av koronasmitte hjå innbyggjar.

Torsdag kveld 5. august fekk kommuneoverlegen melding om påvist koronasmitte hjå ein innbyggjar heimehøyrande i Nordbygda. Les meir om nytt smittetilfelle

Koronaoppdatering veke 29: Alle som var i karantene har testa negativ. 

Dei 35 personane som har vore i karantene i samband med koronautbrotet førre veke har alle testa negativt, og er no ute av karantene. Les meir om negativ koronatest

Ingen fleire med koronasmitte dei siste dagane.

Status onsdag 14. juli - ikkje fleire påvist med koronasmitte i Masfjorden kommune dei siste dagane. Les meir om status dei siste dagane

Fem er no påvist med koronasmitte, 35 i karanten

Status måndag 12. juli: Fem påvist med koronasmitte i Masfjorden kommune, 35 i karantene.  Les meir om status på koronasmitte

Tre nye er påvist koronasmitta i dag

Laurdag 10. juli ca. klokka 15.00 fekk kommuneoverlegen melding om påvist koronasmitte hjå tre innbyggjarar i Masfjorden kommune. Les meir om fleire koronnasmitta i veke 27.

Nytt tilfelle av koronasmitte hjå innbyggjar

Fredag morgon 9. juli fekk kommuneoverlegen melding om påvist koronasmitte hjå ein innbyggjar i Masfjorden kommune. Les meir om koronasmitta i veke 27

Ein koronasmitta påvist førre veke(veke 24)

Fredag kveld fekk kommuneoverlegen melding om påvist smitte hjå ein innbyggjar i Masfjorden kommune. Les meir om koronasmitte i veke 24

Nye nasjonale smittevernreglar frå 20. juni 2021

Regjeringa lettar endå meir på dei nasjonale tiltaka frå 20. juni 2021. Masfjorden kommune føljer dei nasjonale råda og reglane, og oppmodar innbyggjarane om å slutte opp om desse. Les meir om nye nasjonale smittevernreglar

To koronasmitta påvist denne veka (veke 21)

Denne veka har kommuneoverlegen motteke melding om påvist smitte hjå to innbyggjarar i Masfjorden kommune. Les meir om to nye koronasmitta.

Nye nasjonale smittevernreglar frå 27. mai 2021

Regjeringa lettar på dei nasjonale tiltaka frå 27. mai 2021. Les meir om letting av dei nasjonale tiltaka

Besøk til bebuarar ved Masfjorden sjukeheim

Frå 27. mai vert tidsavgrensinga på ein time besøk til bebuarane ved Masfjorden sjukeheim fjerna. Les meir om sjukeheimbesøk

Koronasmitte i russemiljøet i Nordhordland

Kommuneoverlegane i Austrheim og Alver ber alle som har vore på fest i Haltejohansvika sidan torsdag 13. mai om å teste seg. Les meir om koronasmitte i russemiljøet

Covoid-19 prøve hjå bebuar ved Masfjorden sjukeheim var falsk positiv

Masfjorden kommune har fått attendemelding frå Helse Bergen om at prøven som var meldt positiv laurdag kveld viste seg å vere falsk positiv. Les meir om falsk positiv prøve ved sjukeheimen

Koronasmitte påvist denne veka (veke 16)

Torsdag kveld 22.4.2021 fekk kommuneoverlegen melding om påvist smitte hjå ein innbyggjar i Masfjorden kommune, busett i Nordbygda oppvekstområde. Les mer om koronasmitte

Nye nasjonale smittevernreglar frå 16. april 2021

Regjeringa lettar på dei nasjonale tiltaka frå 16. april. Masfjorden kommune føljer dei nasjonale råda og avgjerdene, og oppmodar innbyggjarane om å slutte opp om desse.
Les meir om nye nasjonale smittevernreglar

Nye nasjonale smittevernreglar frå 25. mars 2021

Regjeringa innfører strengare nasjonale tiltak frå 25. mars som gjeld for heile landet. Masfjorden kommune oppmodar innbyggjarane om å slutte opp om dei nye nasjonale tiltaka.
Les meir om dei nye nasjonale smittevernreglane

Ingen nye smittetilfelle denne veka (veke 9)

Denne veka har 11 personar vore og testa seg ved teststasjonen i Fensfjordbygg. Ingen av desse har så langt testa positivt. Les meir om smittetilfelle i veke 9.

Ingen nye smittetilfelle denne veka (veke 8)

Denne veka har 8 personar vore og testa seg ved teststasjonen i Fensfjordbygg. Ingen av desse har så langt testa positivt. Les meir om smittetilfelle i veke 8.

Masfjorden fylgjer nasjonale reglar og tilrådingar

Masfjorden kommune oppmodar innbyggjarane om å fylgje nasjonale reglar og tilrådingar som gjeld frå 23. februar. (oppdatert 25.02.2021) Les meir om oppmodinga til innbyggjarane

 Kva er smittekarantene?

Du kan vere smitta utan å ha symptom. Hensikta med karantene er å ikkje smitte andre før du sjølv utviklar symptom. Når du er i smittekarantene skal du halde deg i eigen heim, eller anna bustad, der du ikkje kjem i nærkontakt med andre enn dei du bur saman med til vanleg. Du kan vere ute, og kan gå på tur, men hald god avstand til andre.  Du kan ikkje gå på jobb eller skule, ikkje reise langt , og ikkje ta offentleg transport. Du bør prøve å unngå å gå i butikken, og få andre til å handle for deg. Det er viktig å vere merksam på symptom som feber eller irritasjon i luftvegane, og då ta kontakt med legekontoret for koronatest.

NAV har oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp

Dersom du treng å kome i kontakt med NAV Fensfjorden for økonomisk sosialhjelp har vi ein vakt-telefon du kan nå oss på. Les meir om vakttelefonen som er 413 97 364

Lurer du på om du kan vere smitta

Ta kontakt med Masfjorden legekontor tlf: 56 16 63 00 eller legevakt 116 117 for å avtale oppfølging. Det er viktig at du ringer først!

 

På denne sida vil det kome fortløpande og oppdatert informasjon som gjeld koronaviruset.


Sist oppdatert: 17.09.2021
Publisert: 13.02.2018