HeimKampanjerRåd og informasjon om koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset

Nyttig og oppdatert informasjon finn du også på regjeringa si side Oversikt over nasjonale tiltak (www.regjeringen.no) og Folkehelseinstituttet(fhi.no)

Nye retningsliner frå 27. september

Regjeringa har innført nye reglar for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (nedjustert TISK). Endringa inneber at du som innbyggjar får ein større del av ansvaret for testing og smittesporing. Les meir om testing og smittesporing

Ikkje fleire positive koronatestar ved Sandnes skule, men ein ny positiv i Masfjordnes-området

Det har vore gjennomført massetesting av alle klassar og tilsette ved Sandnes skule etter ein positiv koronatest tysdag denne veka. Les meir om massetesting

Koronasmitte ved Sandnes skule

Tysdag 14. september fekk kommunen meldt om positiv koronatest hjå ein innbyggjarar som har tilknyting til Sandnes skule. Les meir om smitte ved Sandnes skule

Ingen nye smitta i Masfjordnes-området

Etter at kommunen søndag 5. september fekk meldt om to koronasmitta er det så langt ikkje registrert nye smitta. Les meir om ingen nye smitte på Masfjordnes

To nye smitta meldt 5. september

Søndag 5. september 2021 fekk kommunen meldt positiv koronatest hjå to innbyggjarar som er busette i Masfjordnes-området. Les meir om to nye smitta

Nytt tilfelle av koronasmitte hjå innbyggjar

Laurdag kveld, den 21. august 2021, fekk kommunen meldt positiv koronatest hjå ein innbyggjar i Indrefjorden. Les meir om nytt smittetilfelle

NAV har oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp

Dersom du treng å kome i kontakt med NAV Fensfjorden for økonomisk sosialhjelp har vi ein vakt-telefon du kan nå oss på. Les meir om vakttelefonen som er 413 97 36.

 

På denne sida vil det kome fortløpande og oppdatert informasjon som gjeld koronaviruset.


Sist oppdatert: 13.10.2021
Publisert: 13.02.2018