HeimKampanjerRåd og informasjon om koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset

Nyttig og oppdatert informasjon finn du også på regjeringa si side Oversikt over nasjonale tiltak (www.regjeringen.no) og Folkehelseinstituttet(fhi.no)

Covoid-19 prøve hjå bebuar ved Masfjorden sjukeheim var falsk positiv

Masfjorden kommune har fått attendemelding frå Helse Bergen om at prøven som var meldt positiv laurdag kveld viste seg å vere falsk positiv. Les meir om falsk positiv prøve ved sjukeheimen

Koronasmitte påvist denne veka (veke 16)

Torsdag kveld 22.4.2021 fekk kommuneoverlegen melding om påvist smitte hjå ein innbyggjar i Masfjorden kommune, busett i Nordbygda oppvekstområde. Les mer om koronasmitte

 

Nye nasjonale smittevernreglar frå 16. april 2021

Regjeringa lettar på dei nasjonale tiltaka frå 16. april. Masfjorden kommune føljer dei nasjonale råda og avgjerdene, og oppmodar innbyggjarane om å slutte opp om desse.
Les meir om nye nasjonale smittevernreglar

Nye nasjonale smittevernreglar frå 25. mars 2021

Regjeringa innfører strengare nasjonale tiltak frå 25. mars som gjeld for heile landet. Masfjorden kommune oppmodar innbyggjarane om å slutte opp om dei nye nasjonale tiltaka.
Les meir om dei nye nasjonale smittevernreglane

Ingen nye smittetilfelle denne veka (veke 9)

Denne veka har 11 personar vore og testa seg ved teststasjonen i Fensfjordbygg. Ingen av desse har så langt testa positivt. Les meir om smittetilfelle i veke 9.

Ingen nye smittetilfelle denne veka (veke 8)

Denne veka har 8 personar vore og testa seg ved teststasjonen i Fensfjordbygg. Ingen av desse har så langt testa positivt. Les meir om smittetilfelle i veke 8.

Masfjorden fylgjer nasjonale reglar og tilrådingar

Masfjorden kommune oppmodar innbyggjarane om å fylgje nasjonale reglar og tilrådingar som gjeld frå 23. februar. (oppdatert 25.02.2021) Les meir om oppmodinga til innbyggjarane

Besøk til bebuarar ved Masfjorden sjukeheim

Frå november opnar me for besøk til bebuarane ein gong for dagen. Besøket kan vare inntil 1 time med opp til to personar. Besøkjande må bruke munnbind. Les meir om sjukeheimbesøk

 Kva er smittekarantene?

Du kan vere smitta utan å ha symptom. Hensikta med karantene er å ikkje smitte andre før du sjølv utviklar symptom. Når du er i smittekarantene skal du halde deg i eigen heim, eller anna bustad, der du ikkje kjem i nærkontakt med andre enn dei du bur saman med til vanleg. Du kan vere ute, og kan gå på tur, men hald god avstand til andre.  Du kan ikkje gå på jobb eller skule, ikkje reise langt , og ikkje ta offentleg transport. Du bør prøve å unngå å gå i butikken, og få andre til å handle for deg. Det er viktig å vere merksam på symptom som feber eller irritasjon i luftvegane, og då ta kontakt med legekontoret for koronatest.

NAV har oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp

Dersom du treng å kome i kontakt med NAV Fensfjorden for økonomisk sosialhjelp har vi ein vakt-telefon du kan nå oss på. Les meir om vakttelefonen som er 413 97 364

Lurer du på om du kan vere smitta

Ta kontakt med Masfjorden legekontor tlf: 56 16 63 00 eller legevakt 116 117 for å avtale oppfølging. Det er viktig at du ringer først!

 

På denne sida vil det kome fortløpande og oppdatert informasjon som gjeld koronaviruset.


Sist oppdatert: 03.05.2021
Publisert: 14.02.2018