HeimKampanjerRåd og informasjon om koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset

Nyttig og oppdatert informasjon finn du også på regjeringa si side Oversikt over nasjonale tiltak (www.regjeringen.no) og Folkehelseinstituttet(fhi.no)

Koronasituasjonen lokalt og nye nasjonale tiltak 14. januar 2022

Det er ikkje registrert fleire korona-positive ved Masfjorden sjukeheim siste 3 dagane. Det er påvist ein annan positiv denne veka. Les meir

Koronasituasjonen pr. 12. januar 2022

Det vart måndag 11. januar avdekka ny smitte med tilknyting til Masfjorden sjukeheim. Sidan nyttår er det påvist smitte hjå tre bebuarar og tre tilsette ved sjukeheimen. Les meir

 

Koronasituasjonen pr. 7. januar 2021

Det er gledeleg å kunne melda at det ikkje er registrert fleire korona positive i Masfjorden sidan 4. januar. Les meir

Koronasituasjonen pr. 4. januar 2022

Seks innbyggjarar i Masfjorden kommune er i dag stadfesta korona-positive. Dette er dei som me i går melde hadde testa positivt på sjølvtest, og som no altså er stadfesta positive gjennom pcr-test. Les meir om statusoppdatering 4. januar

Koronasituasjonen pr. 3. januar 2022

Det er ein del smitte blant innbyggjarane i kommunen no. Legekontoret er i dag vorte kontakta av fleire som har testa positivt på sjølvtest. Les meir om koronasituasjonen

To koronasmitta i Masfjorden dei siste 14 dagar

Kommunen har fått melding om to koronasmitta som er registrert busette i Masfjorden kommune i løpet av dei siste to vekene. Les meir

Sjølvtest for korona i jule- og nyttårsveka

I jule- og nyttårsveka kan du hente sjølvtest for korona på desse stadene. Les meir om sjølvtest i jule- og nyttårsveka.

Regjeringa innfører nye nasjonale koronaråd og reglar frå og med onsdag 15. desember og 4 veker framover.

Masfjorden kommune ser at dei nye reglane endrar planane i førjulstida og julehøgtida for mange som ikkje får delta på aktivitetar ein har sett fram til. For at me skal klare å slå ned smitten i samfunnet er det viktig at me også denne gongen står saman og sluttar opp om dei nye nasjonale råda og reglane. Les meir om nye råd og reglar frå 14. desember.

Regjeringa innfører nye nasjonale koronaråd og reglar

Desse gjeld frå og med torsdag 9. desember og i fire veker framover. Les meir om nye råd og reglar

Korona - sjølvtest

Har du luftvegssymptom og treng å teste deg, kan du hente sjølvtest for korona på desse stadene. Les meir om korona sjølvtesting

Nye reglar om korona-testing

Frå onsdag 17. november strammar regjeringa inn reglane for når folk må teste seg. Dette vert gjort for å avgrense smittespreiinga og skjerma dei mest sårbare blant oss. Les meir om korona-testing

Auka smitte i kommunane rundt oss - nye råd til innbyggjarane

Koronasmitten breier seg i kommunane rundt oss. Masfjorden kommune går difor ut med ei viktig presisering for å førebyggja smittespreiing lokalt. Les meir om auka smitte

Nye retningsliner frå 27. september

Regjeringa har innført nye reglar for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (nedjustert TISK). Endringa inneber at du som innbyggjar får ein større del av ansvaret for testing og smittesporing. Les meir om testing og smittesporing

Ikkje fleire positive koronatestar ved Sandnes skule, men ein ny positiv i Masfjordnes-området

Det har vore gjennomført massetesting av alle klassar og tilsette ved Sandnes skule etter ein positiv koronatest tysdag denne veka. Les meir om massetesting

Koronasmitte ved Sandnes skule

Tysdag 14. september fekk kommunen meldt om positiv koronatest hjå ein innbyggjarar som har tilknyting til Sandnes skule. Les meir om smitte ved Sandnes skule

Ingen nye smitta i Masfjordnes-området

Etter at kommunen søndag 5. september fekk meldt om to koronasmitta er det så langt ikkje registrert nye smitta. Les meir om ingen nye smitte på Masfjordnes

To nye smitta meldt 5. september

Søndag 5. september 2021 fekk kommunen meldt positiv koronatest hjå to innbyggjarar som er busette i Masfjordnes-området. Les meir om to nye smitta

Nytt tilfelle av koronasmitte hjå innbyggjar

Laurdag kveld, den 21. august 2021, fekk kommunen meldt positiv koronatest hjå ein innbyggjar i Indrefjorden. Les meir om nytt smittetilfelle

NAV har oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp

Dersom du treng å kome i kontakt med NAV Fensfjorden for økonomisk sosialhjelp har vi ein vakt-telefon du kan nå oss på. Les meir om vakttelefonen som er 413 97 36.

 

På denne sida vil det kome fortløpande og oppdatert informasjon som gjeld koronaviruset.


Sist oppdatert: 14.01.2022
Publisert: 13.02.2018