HeimNyhendeAsfalteringsarbeid langs Austfjordvegen

Asfalteringsarbeid langs Austfjordvegen

Vegen kan bli stengt inntil 2 timar etter fylgjande tider:

08.00-10.00                       
10.30-12.00
12.15-14.15
14.30-15.30
15.40-16.20
16.30-17.30
18.00-20.00                           

Dei lengste stengingane vil skje på strekningane Mjanger-Liarinden og Sørkvingo- Einestrand
Stenging skal ikkje komme i konflikt med passeringstidpunkt for buss i rute.

Kart, Austfjordvegen


Naudetatar skal kunne sleppe forbi på kort varsel.

Eventuell omkøyring om E39 Matre.
Asfalteringsarbeidet vil foregå mellom måndag 23.oktober til fredag 27. oktober.

Tidene vil også bli oppdatert på 175.no innan kort tid forklarar Vestland fylkeskommune.

Sist oppdatert: 23.10.2023
Publisert: 23.10.2023