HjemNyhendeBruarbeid utsett til våren 2023

Bruarbeid utsett til våren 2023

Det vert med andre ord ingen 12-dagers vegstenging av fv.5442 i august/september som tidligare kommunisert. Vi vil kome attende med ny informasjon om tidspunkt for bruarbeidet primo 2023.

Kart


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 08.08.2022