HeimNyhendeDelta på ryddeaksjon og ten pengar til ditt frivillige lag eller organisasjon

Delta på ryddeaksjon og ten pengar til ditt frivillige lag eller organisasjon

NGIR får midlar frå Miljødirektoratet for å dekkje utgiftene i samband med ryddeaksjonane i regionen vår. Vi deler ut dugnadspengar til frivillige lag og organisasjonar, som gjer ein ryddeinnsats i nærmiljøet.

 

• Ein kan rydda ved sjøen, langs elver og vatn, stiar, holmar og andre stader i naturen der det er eigarlaust avfall.

• Strandrydding er sosialt, meiningsfylt og enkelt!

• NGIR syrgjer for utstyr til dugnaden og handsaming av avfallet.

•Innsatsen vert løna. (sum reknast ut frå omfanget av ryddeaksjonen)

 

For å delta må ditt lag/organisasjon ha eit organisasjonsnummer


Ryddeaksjonen må være avslutta og avfallet levert på ein av gjenvinningsstasjonane våre innan oktober 2023.

 

Er dette noko for deg/din organisasjon?

  • Send ein mail til strandrydding@ngir.no eller ring 418 65 496 for å få meir info
  • Du vil deretter få søknadsskjema på mail.

 

Søknadsfristen er 1.august 2023


Sist oppdatert: 07.06.2023
Publisert: 07.06.2023