HjemNyhendeTusen takk for fantastisk givarglede

Tusen takk for fantastisk givarglede

Over hundre julegåver og gåvekort er kome inn under juletrea på dei forskjellige mottaksplassane i kommunen. Gåvekorta er det helselaga som har bidratt med, dei kan brukast på nærbutikken.

Ei stor takk til alle dykk som har bidrege til juleglede for fleire barn og unge i Masfjorden, takk til helselaga som har ordna med gåvekorta, og takk til dei fire mottaksstadene som har lagt til rette for hjartelappar og innlevering av gåver.

 

Over hundre julegåver og gåvekort er kome inn til frivilligsentralen.

Givarglede: Det er frivilligsentralen som har organisert innsamlinga, i samarbeid med helsestasjonen og helselaga i Masfjorden. 


Det er tydeleg at dette er eit tiltak som er naudsynt også i kommunen vår, og denne erfaringa vert teken med vidare til neste år.

 

Tusen takk – og god jul til alle gode masfjordingar.


Sist oppdatert: 21.12.2023
Publisert: 21.12.2023