HjemNyhendeFolkemøte om reguleringsplan

Folkemøte om reguleringsplan

Masfjorden kommune inviterer til ope møte om reguleringsplan for Botneneset.

På møtet vil  sivilarkitekt Signe Mossige og arealplanleggjar Åshild Blomdal frå ABO Plan & Arkitektur presentere skisser og utkast til reguleringsplan.

 

Her finn du kart over planavgrensinga.

 

Det vert opna for spørsmål og synspunkt/ innlegg frå salen. Ordstyrar vert ordførar Karstein Totland.


Sist oppdatert: 28.08.2023
Publisert: 28.08.2023