HjemNyhendeFylkesveg 5442 vert steng

Fylkesveg 5442 vert steng

Den gamle brua skal skiftast ut med ny bru. Det vert høve for fotgjengarar og syklistar å passere elva i denne perioden.

Sjå kart nedunder som viser Langevasselva bru:

Langevasselva bru, kart

 


Sist oppdatert: 18.09.2023
Publisert: 18.09.2023