HeimNyhendeInformasjon frå Masfjorden helsestasjon og skulehelsetenesta

Informasjon frå Masfjorden helsestasjon og skulehelsetenesta

Våren ble ikkje heilt som planlagt. No er situasjonen kring personalkabalen ferdig. Frå hausten av er desse å finne ved Masfjorden helsestasjon og i skulehelsetenesta:

Randi Ulvøy - leiande helsesjukepleiar
Valborg Nes - Jordmor
Laila Mjånes - helsesjukepleiar
Anne Hilde Haveland - psykiatrisk sjukepleiar

Ta gjerne kontakt ved behov eller spørsmål

Masfjorden helsestasjon tlf. 56 16 63 14
Randi Ulvøy mobil: 40 80 16 40
Epost: Randi.ulvoy@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 31.05.2021
Publisert: 31.05.2021