HeimNyhendeInfluensavaksine i Masfjorden kommune 2020-2021

Influensavaksine i Masfjorden kommune 2020-2021

I år vil vaksinasjonen skje litt annleis, dette på grunn av korona-pandemien. Det vil bli tatt smittevernlege omsyn og difor må me organisere vaksinasjonen i større lokale enn tidlegare.

Det er viktig at dei som er i risikogruppene vaksinerer seg, då det i stor grad er dei same som er i risikogruppe for alvorleg sjukdom av Covid-19.

Desse personane er spesielt tilrådde å ta influensavaksine:

 • Alle som har fylt 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim
 • Barn og vaksne med:
  - Diabetes mellitus, type 1 og 2
  - Kronisk luftvegssjukdom
  - Kronisk hjarte- og karsjukdom
  - Kronisk leversvikt
  - Kronisk nyresvikt
  - Kronisk nevrologisk sjukdom eller -skade
  - Nedsett immunforsvar
  - Svært alvorleg overvekt (BMI over 40)
  - Anna alvorleg eller kronisk sjukdom
 • Gravide frå 12. veke i svangerskapet

I tillegg vert det tilrådd influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.

I år ventar ein større etterspørsel etter vaksinasjon og det må difor gjerast prioriteringar. I første omgang er det personar definert i punkta over som vil bli prioritert for vaksinasjon. Ein kan lese meir på Folkehelseinstituttet si heimeside(www.fhi.no)

I tillegg vil det bli mogeleg å vaksinere med pneumokokkvaksine(www.fhi.no) for dei som er i risikogruppa for dette, så langt det er tilgang på vaksiner.

Vaksinasjonsdagar i Masfjorden kommune vert:

Indrefjorden, Solheim Grendahus: måndag 26. oktober kl. 9.30 - 13.30.
Sandnes, Fjon Grendahus: tysdag 27. oktober kl. 9.30 - 13.30.
Nordbygda, Nordbygda samfunnshus: Onsdag 28. oktober kl. 9.30 - 13.00 og 15.30 - 18.00.

Etter 1. desember kan personar som ikkje er definert i punkta over ta kontakt med Masfjorden helsestasjon eller legekontor ved ynskje om vaksinasjon.

Kostnad

På grunn av korona er vaksinen i år subsidiert til risikogruppa. Det vil seie at den berre kostar kr. 50, for dei som har frikort er den gratis. For personar som ikkje er i risikogruppa kostar vaksinen 200 kr.

Av smittevernomsyn skal ingen betala vaksinen denne dagen. Legekontoret vil sende faktura til alle i ettertid.

Masfjorden helsestasjon: 56166313 / 56166314. Masfjorden legekontor tlf. 56166300.

 

Tekst: Masfjorden helsestasjon og skulehelsetenesta


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 25.09.2020