HjemNyhendeInfo om utskifting av Hellebotn bru og stenging av veg

Info om utskifting av Hellebotn bru og stenging av veg

Hellebotn bru - omfattar riving av eksisterande bru og bygging av ny bru.

Infoskilt 560 vil stå ved:

  • Påkøyring frå E39 Matre til Fv 5442 til Stordal/Bjordal,
  • Ved ferjekai Oppdal mot Stordal/ Bjordal
  • Før Hellebotn bru

Stengt:.

  • 22.05.2023 frå kl. 00:00 - 02.06.2023 til kl. 14:00

 Mellombels stengt

  • Fra 08.05.2023 - 21.05.2023 fra klokken 09:00-14:00 mandag - torsdag opptil 30 minutter.
  • Fra 03.06.2023 - 09.06.2023 fra klokken 09:00-14:00

Omkøyringsveg:
Info om utskifting av Hellebotn bru og stenging av veg:

SMS varsling til innbyggjarane frå Bjordal og opp mot Hellebotn.
Opplysningsskilt merka i grå farge på kartet.

Opplysningsskilt merka i grå farge på kartet.


Sist oppdatert: 04.05.2023
Publisert: 23.04.2023