HjemNyhendeInformasjon som gjeld utskifting av Kleivhølen bru

Informasjon som gjeld utskifting av Kleivhølen bru

Kleivhølen bru - omfattar riving av eksisterande bru og bygging av ny bru.
Det blir etablert midlertidig veg ved siden av brua som kan nyttast av kjøretøy opptil 3.5 tonn.
Brua vert steng for kjøretøy over 3.5 tonn.


Illustrasjonsfoto Kleivhølen

 

Infoskilt 560 vil stå ved :

  • Påkjøring frå E39 Matre til Fv 5442 til Stordal/Bjordal,
  • Ved ferjekai Oppdal mot Stordal/ Bjordal

Stengt for kjøretøy over 3.5 tonn frå :
- 21.08.2023 frå kl. 0000 - 22.09.2023


Sist oppdatert: 25.08.2023
Publisert: 25.08.2023