HjemNyhendeInformasjon om mobbeombodet

Informasjon om mobbeombodet

Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.
Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra.

Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet;
på telefon 57 30 03 33 eller på e-post: mobbeombod@vlfk.no


Du kan følgje ombodet på Facebook eller på Instagram 

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få  hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet og i dette vedlegget

 

 

Tekst: Aina Drage, mobbeombod


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 30.08.2022