HjemNyhendeInformasjon om Ny Jordmor ved Masfjorden Legekontor

Informasjon om Ny Jordmor ved Masfjorden Legekontor

Me har tilsett ny jordmor, Sylvia Helland Alver, frå Juli 2023. Jordmortilbodet vil difor vere uendra. Det vil vere jordmor ved Masfjorden Legekontor som vanleg kvar onsdag, med unntak av ferieavvikling.

 

Tekst: Ida Eide, Masfjorden legekontor


Sist oppdatert: 09.05.2023
Publisert: 09.05.2023