HeimNyhendeKommunedelplan for trafikksikring 2021-2032

Kommunedelplan for trafikksikring 2021-2032

Kommunedelplanen vart torsdag 24. februar godkjent i kommunestyret.

Barnehagane, skulane og fleire private engasjerte seg i planarbeidet, noko som har gitt god innsikt i kvar problema er størst. Mange av innspela har ført til justeringar og endringar i den endelege planen.

Illustrasjonsbilete frå plandokumentet

Trafikksikringsplanen for trafikksikring 2021 - 2032 vil erstatta gjeldande trafikksikringsplan som gjaldt for perioden 2015 - 2019.

Kommunedelplan for trafikksikring (pdf)Tekst: Sigrun Haugsdal Reknes


Sist oppdatert: 07.03.2022
Publisert: 02.03.2022