HjemNyhendeKompetanseløft på Berivest

Kompetanseløft på Berivest

Endeleg er det aktivitet på øvingsanlegget Berivest. 10 kursdeltakarar frå GMBR har starta med grunnkurs for mannskap i deltidsbrannvesen.

Grunnkurs på Berivest

 Full aktivitet på øvingsanlegget Berivest i Sløvågen. 


Kurset er obligatorisk for alle heil- og deltidsbrannskap som arbeider innanfor Brann og redning. 

Kompetanseløft

Kurset består av teori, gruppeoppgåver, ulike caser og ein god del praktiske øvingar. Kurset strekk seg over fire samlingar, og mannskapet må igjennom ein god del eigenstudier mellom samlingane. Instruktør var tidlegare Brigadesjef i Bergen Brannvesen, Kjell Jacobsen. 

- Etter første samling er eg imponert over det engasjementet som mannskapet stilte med. Eg ser fram til neste samling i februar. Endeleg er me i gang med dette lovpålagte og svært viktige kurset som vil gje heile GMBR eit betydeleg kompetanseløft, seier brannsjef Lars Jørgen Svendsen. 

Grunnkurs for mannskap i deltidsbrannvesen.

10 kursdeltakarar, ein sjåfør, hjelpemann Jan Ivar Kjelby og instruktør Kjell Jacobsen tilbrakte heile helga på Berivest. 


Sist oppdatert: 21.01.2024
Publisert: 21.01.2024