HjemNyhendeKorona - sjølvtest

Korona - sjølvtest

  • Kommunehuset på Masfjordnes, måndag til fredag kl. 08.00 - 15.30
  • Legekontoret i Fensfjordbygg på Hosteland, måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00
  • Matre skule, måndag til fredag kl. 14.30 - 16.30
  • Heimetenesta på ettermiddag/kveld og helg, telefonnummer Nordbygda: 41617507, Matre: 41617508, Sørsida: 48295935

Me minner elles om dei smitteførebyggjande råda: Ver heime viss du er sjuk, hald avstand til dei som ikkje er dine nærkontaktar og sørg for god handhygiene.

 

Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 16.11.2021