HeimNyhendeRegistrert smitte første veka i februar 2022

Registrert smitte første veka i februar 2022

Dette er innbyggjarar som har registrert seg sjølv etter positiv sjølvtest og innbyggjarar som har testa positivt på PCR-test.

Det er registrert korona positive både på Sørsida, i Nordbygda og i Indrefjorden.

Me oppmodar innbyggjarane om å vera særleg merksame på symptom, og ta sjølvtest om du kjenner symptom frå luftvegane. Me minner elles om dei smitteførebyggjande råda: Hald avstand til dei som ikkje er dine nærkontaktar, sørg for god handhygiene og ver heime ved luftvegssymptom.

 

Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar.


Sist oppdatert: 09.02.2022
Publisert: 09.02.2022