HjemNyhendeKunngjering av revidert arbeidsvarslingsplan for vegarbeid langs Austfjordvegen

Kunngjering av revidert arbeidsvarslingsplan for vegarbeid langs Austfjordvegen

Det kan ved spesielle arbeidsoperasjonar som t.d. i samband med asfaltering verta arbeid enkelte fredagar også, frå klokka 07:00 til 19:00. 

Status på arbeidet så langt er at entreprenøren held god framdrift etter oppsett plan opplyser Vestland fylkeskommune.

Dei skriv og at trafikken langs fylkesvegen rettar seg bra etter skilting og det er minimalt med heft for både køyrande og for entreprenør.


Sist oppdatert: 03.06.2024
Publisert: 03.06.2024