HeimNyhendeKurs i samfunnskunnskap / Social sciences course

Kurs i samfunnskunnskap / Social sciences course

Kurset tilsvarar det obligatoriske kurset i samfunnskunnskap på 50 timar som du må ha for å få permanent opphald i Noreg.

Er du mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgarskap, må du dokumentere at du har bestått ein prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Når: Kurset vil bli på onsdagar og fredagar, frå kl. 09.00-13.00 i perioden frå 29. januar til 13. mars (unntatt veke 9, 26. og 28. februar).

Språket på kurset er norsk, med støtte av engelsk.

Stad: Vaksenopplæringa på Matre, Stien 2 – 5984 Matredal

Kurset er gratis.

Du kan ta eksamen etterpå. Eksamen er gratis.

Du må vere til stades minst 70 % for å få kurset godkjent.
Max. 12 deltakarar.

Påmelding til
dorte.romsing@masfjorden.kommune.no, eller sms til 95247363

 

Social sciences course

Masfjorden vaksenopplæring invites adult immigrants to a course in social sciences.

The course is equivalent to the obligatory 50-hour course needed to obtain permanent residency in Norway.

If you are between ages 18 and 67 and in the process of applying for Norwegian citizenship, you will need proof of completing a social sciences test in Norwegian.

When: The course will be Wednesdays and Fridays between 9AM and 1PM from the 29th of January to the 13th of March (except for week 9, 26, and February 28th).

The course is in Norwegian, supported by English.

Where: Vaksenopplæringa at Matre, Stien 2 – 5984 Matredal

The course is free of charge.

You can take the exam upon completion. The exam is free.

You need a minimum 70% attendance to pass the course.

Max. 12 participants.

Sign up by email to dorte.romsing@masfjorden.kommune.no, or by text to 95247363

 

Tekst: Dorte Rømsing, leiar for vaksenopplæringa


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 11.12.2019