HeimNyhendeMarkering av verdsdagen for psykisk helse

Markering av verdsdagen for psykisk helse

Her kan ein lese meir om verdsdagen (verdsdagen.no)

Skulehelsetenesta har i førre veke hatt markering av verdsdagen på alle skulane og tilbydd eit 2 timars undervisningsopplegg til alle elevane med utgangspunkt i årets tema.

Elevane har vore engasjerte og veldig flinke! Det har vore utroleg kjekt å vore ute å undervist for dei. Det er flotte elevar me har i kommunen.

Med dette ynskjer me i skulehelsetenesta alle ein fin haust. Husk: Ver merksam! Ver til stades! Følg opp!

Undervisning for småskulen med utgangspunkt i tema «Livet under og etter ein pandemi» Undervisning for småskulen med utgangspunkt i tema «Livet under og etter ein pandemi»

Teikningar med utgangspunkt i årets tema med fokus på følelsar og korleis me kjenner dei på kroppen. Laga av elevar på småskulen.
Teikningar med utgangspunkt i årets tema med fokus på følelsar og korleis me kjenner dei på kroppen. Laga av elevar på småskulen.

Teikningar med utgangspunkt i årets tema med fokus på følelsar og korleis me kjenner dei på kroppen. Laga av elevar på småskulen.Teikningar med utgangspunkt i årets tema med fokus på følelsar og korleis me kjenner dei på kroppen. Laga av elevar på småskulen.

Gruppeoppgåver med utgangspunkt i korleis me vil ha det i klassen for at det skal vere bra for alle å vere i klassen. Gruppeoppgåver med utgangspunkt i korleis me vil ha det i klassen for at det skal vere bra for alle å vere i klassen.

 

 

Tekst: Randi Ulvøy, leiande helsesjukepleiar
Foto: Masfjorden skulehelsetenesta og Masfjorden helsestasjon


Sist oppdatert: 12.10.2021
Publisert: 12.10.2021