HjemNyhendeMasfjorden ikkje ramma av feilen i meldesystemet til barnevernet

Masfjorden ikkje ramma av feilen i meldesystemet til barnevernet

Det vart avdekka at enkelte bekymringsmeldingar som er meldt til barnevernet ikkje har kome fram grunna teknisk feil.

Feilen som er avdekka er knytt til samhandlinga mellom den nasjonale meldingsportalen for innsending av bekymringsmeldingar til barnevernet og Visma Familia, som er same fagsystem som Gulen og Masfjorden barnevernsteneste brukar.

Etter nærare undersøking er det avklart at barnevernstenesta i Gulen og Masfjorden ikkje er ramma av denne feilen.


Sist oppdatert: 06.06.2023
Publisert: 06.06.2023