HeimNyhendeMasfjorden og Gulen søkjer etter felles psykolog

Masfjorden og Gulen søkjer etter felles psykolog

Kommunane har gjennom vertskommunesamarbeid ledig 100% fast stilling som kommunepsykolog, med fordeling 60% i Gulen og 40% i Masfjorden. Gulen kommune er vertskommune.

Kontorstad vert i Eivindvik og på Hosteland.
Stillinga er nyoppretta, og vi søkjer ein engasjert og løysingsorientert psykolog til å arbeide i  1. linjetenesta i kommunane våre. Les meir om stillinga her:

Gulen kommune - Kommunepsykolog (easycruit.com)


Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar.


Sist oppdatert: 23.02.2022
Publisert: 21.02.2022