HjemNyhendeModernisering av mobilnettet

Modernisering av mobilnettet

Telenor moderniserer mobilnettet og fleire basestasjonar skal oppgraderast. I områda desse basestasjonane dekker, vil det under oppgraderinga verta lågare kapasitet og i periodar ingen dekning der det ikkje er overlappande dekning frå anna basestasjon.

Arbeidet vil starta opp 15. mars klokka 08:00, og er forventa ferdig 23. mars klokka 18:00.

Det er størt sannsynlegheit for forstyrringar i dagane rundt 21.mars skriv Telenor Norge AS i ein epost av 15.03.2024.

Nedunder er det eit kartutsnitt av området som vil kunna oppleva periodevis redusert kvalitet eller manglande dekning i samband med arbeidet.

modernisering av mobilnettet - illustrasjonsfoto


Sist oppdatert: 16.03.2024
Publisert: 16.03.2024