HeimNyhendeNordhordland Utviklingsselskap IKS har hatt ein svært aktiv periode

Nordhordland Utviklingsselskap IKS har hatt ein svært aktiv periode

Det vore ein svært aktiv periode, sjølv om gjerne ikkje alle prosjekta er like godt kjende.

NUI arbeider i det vesentlege med oppgåver fastsett av Regionrådet på vegne av dei ni kommunane som eig selskapet. Regionrådet består av ordførarane og rådmennene i eigarkommunane, og ordførarane utgjer representantskapet (generalforsamlinga) i NUI.

Det mest synlege prosjekta NUI har arbeidd med i perioden er helsehuset i Knarvik og Nordhordland utnemnd til eit UNESCO biosfæreområde i UNESCO som det første biosfæreområdet i Noreg.

Det har også vore lagt stor vekt på utviklingssamarbeidet mellom kommunane ved å fornye og levere digitale tenester som gjev innbyggarar og næringsliv eit reelt digitalt førsteval.

Her kan du lese heile perioderapporten for 2016 - 2019 (pdf)


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 03.01.2020