HjemNyhendeOffisiell opning av Region Nordhordland Helsehus

Offisiell opning av Region Nordhordland Helsehus

29.august var det endeleg duka for storslagen opningsmarkering av Region Nordhordland Helsehus. På allmenningen utanfor Helsehuset var ordførarane i eigarkommunane, toppleiing og representantar frå tenestene i bygget og andre inviterte gjestar samla.

Les meir på Region Nordhordland Helsehus sine heimesider. 


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 09.09.2022