HeimNyhendeBesøk til bebuarar ved Masfjorden sjukeheim

Besøk til bebuarar ved Masfjorden sjukeheim

Bebuarar kan no få ta imot besøk av pårørande på sine rom.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:

  • Pårørande som har vore i land utafor Norden, eller har hatt symptom med feber, sår hals og hoste dei siste 14 dagane, kan ikkje kome på besøk.
  • For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i sjukeheimen, må det dokumenterast i pasienten sin journal og eiga besøksbok kven som har vore på besøk.
  • Besøkjande må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
  • Her som elles i samfunnet må alle halde minst 1 meters avstand til tilsette og til bebuar.
  • Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 besøkjande ved kvart besøk.
  • Kvart besøk kan vare maksimalt 1 time. Besøkjande må bruke munnbind.
  • Skulle ein bebuar verte alvorleg sjuk, vil eigne reglar for besøk framleis gjelde.
  • Pårørande må avtale tidspunkt for besøk med sjukeheimen på førehand, og må vente ute til personale følgjer bebuar ut evt. losar besøk inn.
    Tlf. 56166500/41617509

Velkommen til besøk under litt andre tilhøve enn vanleg

 

Tekst: Rolf M. Sleire, tilsynslege og Marit Andersen Nesse, leiar Masfjorden sjukeheim


Sist oppdatert: 24.11.2020
Publisert: 05.11.2020