HjemNyhendeOrientering om vegarbeidet langs Fylkesveg 570 (Austfjordvegen)

Orientering om vegarbeidet langs Fylkesveg 570 (Austfjordvegen)

Vegarbeidet, som starta opp 8. februar, vil skje  mellom klokka 07:00 – 19:00 måndag, tysdag og onsdag, og mellom klokka 07:00 til 15:00 torsdagar i same periode.

Heile vegarbeidet langs Austfjordvegen skal vera ferdig innan 8 november.

Vegen kan verta stengt i inntil 30 minutt om gangen.

 

Vegutbetringa vil etter kvar flytte seg til nye utbetringspunkt på strekninga Andås – Kvamme (Brimneset).


Sist oppdatert: 22.02.2023
Publisert: 22.02.2023