HeimNyhendeCovoid-19 prøve hjå bebuar ved Masfjorden sjukeheim var falsk positiv

Covoid-19 prøve hjå bebuar ved Masfjorden sjukeheim var falsk positiv

Meldinga me fekk laurdag har gjort at mange tilsette har vorte sett i karantene, og det har vore utfordrande døger for leiing og tilsette ved sjukeheimen. Gjennom denne hendlinga har me fått sett våre beredskapsplanar på prøve, og er glade for å ha erfart at desse har fungert.

Karantene av nærkontaktar på sjukeheimen vert avslutta med dette.Tekst: Oddvin Neset, helse- og oppvekstleiar


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 02.05.2021