HeimNyhendeProblem med telefoni

Problem med telefoni

Ein veit i skrivande stund ikkje kva som er feil, og dermed heller ikkje kor lang tid det vil ta å rette feilen opp att. Dersom du prøver å ringe eit kommunalt nummer og ikkje når fram, eller opplever at samtalen vert avbroten, er det ikkje anna å gjere enn å vente litt og prøve om att.

Vi minnar om at ein kan ringe 116 117 dersom ein har akutt behov for legehjelp.

Tekst : Rune Garmann


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 11.06.2019