HjemNyhendeRegionalt møte - «Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland»

Regionalt møte - «Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland»

Tid: Tysdag 15. november 2022 – kl 18.00 – 20.00 (NB kaffi og noko å bite i frå kl 17.30!)

Stad: Region Nordhordland Helsehus – 6. etg møterom Nordhordland

Program:

Start Tema Kven
18.00 Velkomst og innleiing Leiar i interkommunalt planutval Hallvard Oppedal
18.10 Gjennomgang av planforslaget Hans Kristian og BG
Respons på planforslaget frå ulike aktørar
18.30 Friluft - Gunvald Mikkelsen
18.40 Miljø og naturvern Jan Nordø
18.50 Fiskeri
19.00 Akvakultur
19.10 Havforskinga – siste nytt – korleis går det eigentleg med livet i Havet! Gjer vi dei rette tinga! Vivian Husa
19.30 Kva tenker statlege mynde om planen og livet i havet!
Mattilsynet..
Statsforvaltaren ..
19.50 Oppsummering

Les meir om dette møtet her. 

 

 

Med venleg helsing


Halvard Oppedal, leiar i Interkommunalt planutval

Bent Gunnar Næss, prosjektmedarbeidar
Nordhordland Utviklingsselskap IKS


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 21.10.2022