HeimNyhendeRegistrert smitte per 13. mars

Registrert smitte per 13. mars

Dette er innbyggjarar som har registrert seg sjølv etter positiv sjølvtest.

Me oppmodar innbyggjarane om å vera særleg merksame på symptom frå luftvegane, og ta sjølvtest om du kjenner symptom. Me har god tilgang på sjølvtestar.

Les meir om kvar du kan hente sjølvtestar her:
Masfjorden kommune - Korona - sjølvtest

Me minner elles om dei smitteførebyggjande råda: Hald avstand til dei som ikkje er dine nærkontaktar, sørg for god handhygiene og ver heime ved luftvegssymptom.

 

Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar


Sist oppdatert: 15.03.2022
Publisert: 15.03.2022