HeimNyhendeRegistrert smitte per 28.februar

Registrert smitte per 28.februar

Dette er innbyggjarar som har registrert seg sjølv etter positiv sjølvtest. Førre veke var talet 70. Dette kan tyde på at smittetalet begynner å flate ut.

Me oppmodar innbyggjarane om å vera særleg merksame på symptom frå luftvegane, og ta sjølvtest om du kjenner symptom. Me har god tilgang på sjølvtestar.
Les meir om kvar du kan hente sjølvtestar her: Masfjorden kommune - Korona - sjølvtest
Me minner elles om dei smitteførebyggjande råda: Hald avstand til dei som ikkje er dine nærkontaktar, sørg for god handhygiene og ver heime ved luftvegssymptom.

 

Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar


Sist oppdatert: 28.02.2022
Publisert: 28.02.2022