HeimNyhendeFolkemøte om reguleringsplan for Matre næringsområde

Folkemøte om reguleringsplan for Matre næringsområde

Namn og telefonnummer

  • På grunn av behov for smittesporing i samband med koronautbrotet må alle som ønskjer å delta på møtet oppgje namn og telefonnummer når dei kjem til møtelokalet.

Framlegg til reguleringsplan for næringsområdet på Matre gnr 52 bnr 10 m.fl. var oppe som sak i formannskapet den 10. juni. Sjå eigen kunngjering om dette.

Det vert vist til følgjande dokument som er tilgjengelege:

 

 

Tekst: Sveinung Toft, ass. rådmann


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 12.06.2020