HjemNyhendeSkatteoppkrevjarfunksjonen blir statleg frå 01.11.2020

Skatteoppkrevjarfunksjonen blir statleg frå 01.11.2020

Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar i Masfjorden kommune.

Oppgåvene som blir overførte til Skatteetaten er handsaming av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Meir informasjon finn du på www.skatteetaten.no.Tekst: Svein Helge Hofslundsengen, rådmann


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 14.10.2020