HeimNyhendeKoronasmitte ved Sandnes skule

Koronasmitte ved Sandnes skule

Smittevegen er ikkje kjent. Heile skulen vert stengt inntil vidare. Det vil verte gjennomført massetesting av alle klassar og tilsette, og skulen vil tidlegast kunne opnast fredag.  

Det er mykje smitte i samfunnet rundt oss no. Me minner om dei smitteførebyggjande råda: Minimum 1-meters avstand, god handhygiene og ver heime ved luftvegssymptom.

Dersom du har luftvegssymptom vert du oppmoda om å kontakte legekontoret
på telefon 56 16 63 00 for å få utført koronatest.

 

Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar


Sist oppdatert: 14.09.2021
Publisert: 14.09.2021