HjemNyhendeTemaplan for demensomsorga 2022-2026 er godkjent

Temaplan for demensomsorga 2022-2026 er godkjent

Den har og vore oppe til drøfting i Eldrerådet og i Formannskapet.

Planen er utarbeida av helsepersonell i Masfjorden.
Formålet med ein god plan for demensomsorg er å leggje føringar for eit best mogleg tilbod til personar med demenssjukdom, samt deira pårørande.

Temaplan for demensomsorga 2022-2026 finn du her.

 

Tekst: Sigrun Haugsdal Reknes.


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 29.06.2022