HjemNyhendeTilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er frivillige lag og organisasjonar og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus som kan søke tilskot. Ordninga gjeld både organisert idrett, eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.  

Dette er målgruppene for ordninga: 

  • Barn og ungdom frå 6-19 år i familiar med vedvarande låginntekt. 
  • Jenter med minoritetsbakgrunn frå 6 til 19 år, og jenter frå 6 til 19 år generelt i samanhengar der jenter er underrepresentert eller opplev særlege barrierar.
  • Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppa er ikkje aldersavgrensa.
  • Noverande og framtidige unge leiarar og trenarar opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personar som har funksjonsnedsetting eller minoritetsbakgrunn.

 

Fristen for å søke på ordninga er 16. Februar 2023 , klokka 13.00.

 

Les meir om ordninga og korleis du kan søke her.


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 04.01.2023