HeimNyhendeUtkantkonferansen 2019

Utkantkonferansen 2019

Utkantkonferansen i år rettar fokus på ungdommen vår som er ein viktig ressurs med mange evner. Korleis kan samfunnet bidra til å utvikle desse evnene?
Har vi den rette kunnskapen og dei nødvendige verktøya? Skal vi jobbe i fellesskap eller kvar for oss?

1. april tar vi eit djupdykk i temaet og ønskjer velkommen til spannande foredrag, faglege innspel og paneldebatt.

Målgruppa er politikarar, leiarar og tilsette i kommunar, fylke og stat, privat næringsliv, frivillige organisasjonar og andre som er opptatt av årets tema.

Les meir om konferansen på www.regionnordhordland.no og sjå årets program og informasjon om påmelding.

Sjå programplakat (pdf)

 

 

Tekst: Anne Hildegunn Færøy, Nordhordland Utviklingsselskap IKS


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 15.03.2019