HjemNyhendeUtmerka kvalitet på dei lokale badeplassane

Utmerka kvalitet på dei lokale badeplassane

Det vart undersøkt på E.coli og intestinale enterokokker (tarmbakteriar), dette for å kontrollere om det er tilførsel av «fersk avføring» som kan kome frå til dømes kloakk.
EUs kvalitetsnormer vurderer friluftsbad etter kategoriane:
utmerka, god, tilstrekkeleg, eller dårleg.

Alle badeplassane som vart testa i Masfjorden fekk resultatet utmerka.

 

Masfjorden – 4 stk

Dato

Vasskvalitet

39

Merkesdal badeområde

18.05.22

Utmerka

40

Ådnevika (Sandnesvika)

18.05.22

Utmerka

41

Areklettsanden

18.05.22

Utmerka

42

Haugsvær badeplass

18.05.22

Utmerka


NB: i ferskvatn kan det oppstå algevekst. Ein kan ikkje sjå vekk frå at det kan førekomme oppblomstring av blågrønalgar (cyanobakteriar). Desse kan produsere giftstoffar og lukt- og smaksstoffer. Bading frarådast.

Alle må sjølv vurdere forholda på badeplassane dei besøker.

Trykk her for meir informasjon, og for å sjå restultat frå heile Nordhordland.

 

 

Tekst: Miljøretta helsevern, Alver kommune


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 08.06.2022