HjemNyhendeVaksine mot Tuberkolose (BCG-vaksine)

Vaksine mot Tuberkolose (BCG-vaksine)

BCG-vaksinasjon tilrås for følgande grupper:

  1. Barn og yngre voksne der ein eller begge foreldre kjem frå land med høg forekost av tuberkolose
  2. Personar som skal opphalde seg i land med høg forekost av tuberkolose i meir enn 3 månadar og ha tett kontakt med lokalbefolkninga
  3. Personar med risiko for smitte i yrkessamanheng.

 

Ta kontakt med helsestasjonen innan 20.februar dersom du er i målgruppa og ynskjer å få BCG-vaksine denne dagen.

 

Meir informasjon finn de her: Vaksine mot tuberkulose (BCG) - publikumsinformasjon - FHI

 


Sist oppdatert: 08.02.2024
Publisert: 08.02.2024