HjemNyhendeVaksine mot Tuberkulose

Vaksine mot Tuberkulose

BCG-vaksinasjon tilrås for følgande grupper:

A: Barn og yngre voksne der ein eller begge foreldre kjem frå land med høg forekost av tuberkolose

B: Personar som skal opphalde seg i land med høg forekost av tuberkolose i meir enn 3 månadar og ha tett kontakt med lokalbefolkninga

C: Personar med risiko for smitte i yrkessamanheng.

 

Ta kontakt med helsestasjonen innan 20.februar dersom du er i målgruppa og ynskjer å få BCG-vaksine denne dagen.

 

Meir informasjon finn de her: Vaksine mot tuberkulose (BCG) - publikumsinformasjon - FHI

 

Tekst: Masfjorden helsestasjon


Sist oppdatert: 15.02.2024
Publisert: 15.02.2024