HeimNyhendeVaksineringa har starta

Vaksineringa har starta

Dette markerer starten på vaksineringa i vår kommune. Om lag halvparten av bebuarane har no fått sin fyrste av to dosar med vaksine, og me forventar at det kjem ny leveranse med tilsvarande mengd i neste veke. Det vil i så fall bety at me vil kunne gje alle bebuarane som ynskjer dette fyrste vaksinedose i løpet av neste veke.  

Ein er ikkje rekna for å vere immun mot Covoid 19 før om lag ei veke etter andre dose, som skal takast tidlegast 3 veker etter fyrste dose.

 

Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 06.01.2021