Brann og beredskap

Kontaktinformasjon for brann og redning

Sigvald Kvinge, brannsjef - tlf. 56166180

 

Masfjorden og Gulen kommunar samarbeider om brann- og redningsberedskapen. Dette samarbeidet starta i 2011.

Brannstellet er organisert med ein brannsjef som har tenestestad Masfjorden. Det er sju stasjonar i området. Desse er:

  • Duesund
  • Sandnes
  • Matre
  • Brekke
  • Eivindvik
  • Byrknes
  • Dalsøyra

Brannkorpset består av ca 70 deltidstilsette menn og kvinner.


Sist oppdatert: 02.11.2020
Publisert: 23.10.2018