HeimBygg, eigedom og beredskapSkal du bygge, endre eller rive?

Skal du bygge, endre eller rive?

Bygging

Søknader på internett

Framleis må alle søknader handsamast i papirversjon, men det vert jobba med eit system slik at det også vert mogleg å søkja via internett. Med eit slikt tilbod, kan ein også fylgja med på handsaminga av sin eigen søknad via internett.

Søknadspapir

Kommunen kan framleis dela ut søknadspapir, men for dei som har tilgang til internett, kan det vera like lett å skriva dei ut derifrå. Statens bygningstekniske etat har lagt ut dei fleste skjema på nettet. Søknadsskjema finn du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet


Sist oppdatert: 03.11.2020
Publisert: 02.11.2020