HeimBygg, eigedom og beredskapKart og oppmåling

Kart og oppmåling

Kart og oppmåling

Oppgåver:

 • Innmåling og stikking av data
 • Delingsforretning
 • Oppmålingsforretning og grensejustering
 • Samanslåing av eigedomar
 • Registrering i Matrikkelen (Grunn-, Adresse- og Bygningsregisteret)
 • Ajourføring av kart
 • Digitalisering av planar
 • Digitale kart på SOSI- eller DXF-format
 • Situasjonskart og matrikkelbrev på e-post eller per post
 • Meklar/takstopplysningar via Ambita Infoland, www.ambita.com
 • Kartfagleg støtte til andre avdelingar

Kartportalen vår heiter nordhordlandskart.no. 


Sist oppdatert: 03.11.2020
Publisert: 02.11.2020