Ledige tomter

Kommunale bustadfelt

1. Skolten, Kvingo - 2 ledige tomter

2. Sandnes II, Sandnes - 1 ledig tomt

3. Hosteland aust, Hosteland - 2 ledige tomter

4. Stokkevikfeltet, Ytre Haugsdal - 2 ledige tomter

For meir informasjon kan du ta kontakt med oss på tlf. 56166200 eller e-post: post@masofjorden.kommune.no

Private bustadfelt

Sjå brosjyre (pdf) - Einestrand bustadfelt (Norgeshus Hindenes Hus AS)

Sjå brosjyre (pdf) - Duesundøy sjø og fritid (odinutbygging.no)

Hyttetomter

Kommunen har ikkje ledige hyttetomter. Slike tomter er det private grunneigarar som disponerer.

Tilbod også til private annonsørar

Kommunen tilbyr også private å informera om sine annonser for bustader og bustadtomter i Masfjorden på denne nettsida.

Kommunale tomter

Pris pr. tomt: Kr. 60.000,-.


Sist oppdatert: 20.10.2020
Publisert: 24.04.2018