Prisar og gebyr

Vassavgift
Gerbyrsatsar for 2024 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 5.680 utan moms 7.100,00 med moms
     
Fastavgift vassmålar 2.760 utan moms 3.450 med moms
Vatn inn i bygning, pris pr kubikkmeter 15,00 utan moms 18,75 med moms
Sal av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden, pris pr. m3 440 utan moms 880,00 med moms
Tilknytningsavgift 21,300 utan moms 26.625,00 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
 Avlaup
Gerbyrsatsar for 2024 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 4.000 utan moms 5.000 med moms
     
Vatn ut, pris pr kubikkmeter 18,30 utan moms 22,88 med moms
Tilknytningsavgift 27.470 utan moms 34.337,50 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
Slamtømming, feiing og brannsyn
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Slamgebyr privat, tømming kvart 4.år  600 utan moms  
Slamgebyr privat, tømming kvart 2. år 1.200 utan moms  
Slamgebyr privat, tømming kvart år 2.400 utan moms  
Slamgebyr per kubikkmeter frå kommunale avskiljarar 360 utan moms 450 med moms
Ekstratømming inntil 4,5 kubikkmeter 3.358 utan moms 4.198 med moms
Ekstratømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 588 utan moms 735 med moms
Naudtømming inntil 4,5 kubikkmeter 6.716 utan moms 8.395 med moms
Naudtømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 1.174 utan moms

1.468 med moms

     
Feiing / brannsyn 670 utan moms 837,50 med moms
 Renovasjon - NGIR
Gerbyrsatsar for 2024 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, utan heimekompostering 4.320 utan moms 5.400 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, med heimekompostering 3.888 utan moms 4.860 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.984 utan moms 4.980 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, med heimekompostering 3.552 utan moms 4.440 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, utan heimekompostering 4.656 utan moms 5.820 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, med heimekompostering 4.224 med moms 5.280 med moms
Hytterenovasjon 1.920 utan moms 2.400 med moms
 
Rabatt for heimekompostering er kr. 400 utan moms, kr. 500 med moms
Rabatt for sjeldnare tømming er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
Tillegg for større dunk er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
 
Faktura for renovasjonsgebyr vert sendt frå Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund (NGIR). Trykk på lenka for å sjå NGIR si heimeside.
Gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Gebyrregulativ for 2023

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Masfjorden kommune (pdf)


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 24.04.2018