Prisar og gebyr

Vassavgift
Gerbyrsatsar for 2022 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 5.480 utan moms 6.850,00 med moms
     
Fastavgift vassmålar 2.550 utan moms 3.187,00 med moms
Vatn inn i bygning, pris pr kubikkmeter 14,00 utan moms 17,50 med moms
Sal av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden, pris pr. m3 410 utan moms 820,00 med moms
Tilknytningsavgift 19.700 utan moms 24.625,00 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
 Avlaup
Gerbyrsatsar for 2022 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 3.700 utan moms 4.625 med moms
     
Vatn ut, pris pr kubikkmeter 17,00 utan moms 21,25 med moms
Tilknytningsavgift 25.400 utan moms 31.750 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
Slamtømming, feiing og brannsyn
Gerbyrsatsar for 2022 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Slamgebyr privat 888 utan moms 1.110 med moms
Slamgebyr per kubikkmeter frå kommunale avskiljarar 360 utan moms 450 med moms
Ekstratømming inntil 4,5 kubikkmeter 3.358 utan moms 4.198 med moms
Ekstratømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 588 utan moms 735 med moms
Naudtømming inntil 4,5 kubikkmeter 6.716 utan moms 8.395 med moms
Naudtømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 1.174 utan moms

1.468 med moms

     
Feiing / brannsyn 600 utan moms 750,00 med moms
 Renovasjon - NGIR
Gerbyrsatsar for 2022 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.840 utan moms 4.800 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, med heimekompostering 3.440 utan moms 4.300 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.520 utan moms 4.400 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, med heimekompostering 3.120 utan moms 3.900 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, utan heimekompostering 4.160 utan moms 5.200 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, med heimekompostering 3.760 med moms 4.700 med moms
Hytterenovasjon 1.920 utan moms 2.400 med moms
 
Rabatt for heimekompostering er kr. 400 utan moms, kr. 500 med moms
Rabatt for sjeldnare tømming er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
Tillegg for større dunk er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
 
Faktura for renovasjonsgebyr vert sendt frå Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund (NGIR). Trykk på lenka for å sjå NGIR si heimeside.
Gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Gebyrregulativ for 2022

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Masfjorden kommune (pdf)


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 24.04.2018