Prisar og gebyr

Vassavgift
Gerbyrsatsar for 2021 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 5.350 utan moms 6.687,50 med moms
     
Fastavgift vassmålar 2.500 utan moms 3.125,00 med moms
Vatn inn i bygning, pris pr kubikkmeter 13,50 utan moms 16,88 med moms
Sal av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden, pris pr. m3 400 utan moms 500,00 med moms
Tilknytningsavgift 19.400 utan moms 24.250,00 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
 Avlaup
Gerbyrsatsar for 2021 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 3.600 utan moms 4.500 med moms
     
Vatn ut, pris pr kubikkmeter 16,50 utan moms 20,63 med moms
Tilknytningsavgift 25.000 utan moms 31.250 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
Slamtømming, feiing og brannsyn
Gerbyrsatsar for 2021 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Slamgebyr privat 792 utan moms 990 med moms
Slamgebyr per kubikkmeter frå kommunale avskiljarar 320 utan moms 400 med moms
Ekstratømming inntil 4,5 kubikkmeter 2.995 utan moms 3.743,75 med moms
Ekstratømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 525 utan moms 655 med moms
Naudtømming inntil 4,5 kubikkmeter 5.990 utan moms 7.487,50 med moms
Naudtømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 1.047 utan moms

1.308,75 med moms

     
Feiing / brannsyn 590 utan moms 737,50 med moms
 Renovasjon - NGIR
Gerbyrsatsar for 2021 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.488 utan moms 4.360 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, med heimekompostering 3.088 utan moms 3.860 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.168 utan moms 3.960 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, med heimekompostering 2.768 utan moms 3.460 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, utan heimekompostering 3.808 utan moms 4.760 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, med heimekompostering 3.408 med moms 4.260 med moms
Hytterenovasjon 1.744 utan moms 2.180 med moms
 
Rabatt for heimekompostering er kr. 400 utan moms, kr. 500 med moms
Rabatt for sjeldnare tømming er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
Tillegg for større dunk er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
 
Faktura for renovasjonsgebyr vert sendt frå Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund (NGIR). Trykk på lenka for å sjå NGIR si heimeside.
Gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Gebyrregulativ for 2021

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Masfjorden kommune (pdf)


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 24.04.2018