Feilmelding veg

Kommunale vegar

Kommunen har ca 70 km med kommunal veg. Rydding av skog i vegkantane og flikking av oljegrusdekke vert gjort av tilsette i kommunen. Når det gjeld snøbrøyting har kommunen avtale med 8 brøytekontraktørar. Alle brøytekontraktørane er sjølvstendig næringsdrivande.

Feilmelding veg

Feilmelding og vedlikehald av veg skal meldast til kommunenen sitt sentralbord på
tlf. 56166200


Sist oppdatert: 10.12.2018
Publisert: 24.04.2018