Tilknytning vatn og avlaup

Vatn

Kommunen har i dag følgjande vassverk:

 • Masfjorden vassverk
 • Skolten vassverk
 • Matre vassverk
 • Solheim vassverk
 • Haugsvær vassverk

Kommunen leverer vatn til både hus og hytter. Det er utarbeidd informasjonsbrosjyre og reglement / vilkår for tilknyting til Masfjorden vassverk.

Avlaup

Kommunen har i dag følgjande kommunale avlaupsledningar m/tilhøyrande slamavskiljar:

 • Matre skule
 • Haugsvær
 • Solheim l
 • Solheim ll
 • Hosteland
 • Ytre Haugsdal l
 • Ytre Haugsdal ll
 • Sandnes kyrkje
 • Sandnes vest
 • Kommunehuset
 • Kafe og heimetenesta - Sandnes
 • Stykket
 • Sør-Kvingo
 • Søre Botnevika
Slamtømming

Slamtømming skjer som hovudregel anna kvart år. Kommunen organiserer slamtømming frå til saman 530 hustander. Denne tenesta kjøper kommunen frå NGIR.


Sist oppdatert: 11.12.2018
Publisert: 24.04.2018