Sjukeheimen

  • På omsorgsavdelinga er det totalt 23 plassar.
  • Nystova, som er ei avdeling for demente, har 9 plassar.
  • Avdelinga for kjøkken, vaskeri og reinhald har ansvar for matstell og reinhald på sjukeheimen, men gjev også tilbod om matlaging og vaskeritenester til kundar utanfor sjukeheimen.
Kontaktinformasjon for sjukeheimen

Resepsjon :
tlf. 56166500
Ragnhild Skuggedal - tysdag og torsdag
Bente Dagny H. Halland - onsdag og fredag

Leiing pleie- og demensavdelingar :
Marit Andersen Nesse, fagleiar - måndag - torsdag kl. 07:00-15:00
- ansvarleg for personal, oppfølging av pasientar/pårørande og dagleg drift
Tina Korsøen Fjellby, ass. leiar

Kjøkkenet
Sigrun Irene Lidal, fagleiar
tlf. 56166542

Vaskeri og reinhald
Heidi-Elin K. Andvik,fagleiar 
tlf. 56166547

Om kjøkkenet på sjukeheimen : 

Kjøkkenet ved Masfjorden sjukeheim har 2,3 årsverk, fordelt på 4 personar. Vi har for tida 2 kokkelærlingar som skal være hos oss til 2020. Vi produserer og serverer middag og kaffimat til bebuarane kvar dag. Frukost og kveldsmåltida blir tillaga på  kvar avdeling. To gonger i veka leverer vi tørrvarer til avdelingane, etter bestilling. Vi pakkar middagsporsjoner, som heimetenesta køyrer ut til heimebuande.

Så langt vi har kapasitet til det, leverer vi catering, som varmmat, kaker og snittar.

Her finn du fullstending prisliste (pdf)

Om vaskeriet på sjukeheimen :

Me har ansvar for dagleg reinhald av bebuarrom og fellesarealer, me har og ansvar for nedvask og vedlikehald av sjukeheimen. På vaskeriet vasker me privattøy for bebuarane og alt felles tøy som håndduker, sengekler, dukar osv. Heimetjenestene og legekontoret  i kommunnen får vaska arbeidsuniformane sine hos oss. I tillegg tek me imot vaskerioppdrag  for privatpersoner som ønskjer å få kler, dyner, tepper, dukar o.l. vaska.


Sist oppdatert: 10.11.2020
Publisert: 20.04.2018